Novost 07.05.2018 – Poziv na javnu prezentaciju – Projekat razvoja irigacionog sistema na području Semberije