STRUČNA - EKSPERTSKA  MIŠLJENJA

 

 1. Stručno mišlјenje - Elaborat za produženje vodne dozvole za HET II,
  (Investitor: Hidroelektrane na Trebišnjici, 2017)


 2. Ekspertsko mišlјenje o dispoziciji malih hidroelektrana na rijeci Drinjači, i performansama malih hidroelektrana Šekovići I i II u okviru tog sistema,
  (Investitor: Eurografika d.o.o. Zvornik, 2017)


 3. Ekspertsko mišlјenje po pitanju trenutnog stanja vodosnabdijevanja i nastavka implementacije projekta „Sanacija vodovodnog i kanalizacionog sistema“ u Rogatici,
  (Investitor: Opština Rogatica, 2017)


 4. Stručno mišlјenje u pogledu načina iskorišćavanja voda i uslova funkcionisanja postrojenja, za produženje vodne dozvole HE Višegrad,
  (Investitor: ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad, 2016)


 5. Stručno mišlјenje o ispunjavanju uslova za produženje roka važenja vodne dozvole za poslovno – proizvodne objekte u sastavu površinskog kopa „Gračanica“ Gacko i Termoelektrane,
  (Investitor: JU „Vode Srpske“, 2014)


 6. Nalaz i mišlјenje o poplavnom događaju - analizi poplavnih talasa koji su se javili na rijeci Trebišnjici u periodu 01.12.2010 - 01.2011. godine,
  (Privredni Sud u Trebinju, 2014)


 7. Stručno mišlјenje o ispunjavanju uslova za produženje roka važenja vodoprivredne dozvole za upotrebu vode i ispuštanje voda za izgrađeni hidroenergetski objekat HE „Trebinje 1“, ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje,
  (Investitor: JU „Vode Srpske“, 2013)