Novost 27.10.2016.

Konzorcijum „Zavod za vodoprivredu“ Bijeljina i Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ Beograd izradio je i predao Investitoru u skladu sa dinamičkim planom projekta, Finalnu verziju Glavnog projekta 3 – Dionica nasipa od ušća rijeke Janje, pa uzvodno do naselјa Glavičice,  na dužini od  7,90 km, čime je ispunio obavezu izrade projekta „Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta zaštite od poplava rijeke Drine u BiH“