Novost 31.01.2017.

Predata je Finalana verzija Glavnog projekta – „Projekat izgradnje sistema za navodnjavanje u opštinama Laktaši i Gradiška – Spojni kanal rijeka Vrbas – kanal Osorna“.