IZRADA GLAVNIH PROJEKATA ZA REKONSTRUKCIJU I PROŠIRENJE SISTEMA VODOSNABDIJEVANJA U GRADU DOBOJU   U sklopu Glavnih projekata rekonstrukcije i dogradnje vodovodnog sistema Doboj, Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina je tokom 2020. godine izradio tri glavna projekta: GLAVNI PROJEKAT - IZVORIŠTE ,,PRIDJEL”(ADE) u kome se daju tehničke specifikacije za razvoj novog izvorišta i uvođenja novih količina pitke vode u sistem vodosnabdijevanja Grada Doboja aktiviranjem 1 reni bunara u prvo...
Više