NADZOR NAD IZGRADNJOM OBJEKATA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA U REPUBLICI SRPSKOJ - II FAZA   Predmet projekta je vršenje nadzora nad izgradnjom objekata za zaštitu od poplava u Republici Srpskoj – II Faza Radovi na obavljanju nadzora se vrše po modelu FIDIC ugovora Praćenje ugovora vrši Konzorcijum Eptisa & Zavod za vodoprivredu & Witteveen+Bos, preko nadležnih nadzornih Inženjera. Prema projektnom zadatku to su „Key Expert“ i „Non-Key Experts“, koji obezbeđuju nadzor na projektu. Key E...
Više