NADZOR NAD IZGRADNJOM SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE BNZ-5 NA TERITORIJI OPŠTINE BIJELJINA - DONJE CNJELOVO   Predmet projekta je izgradnja Sistema navodnjavanja Pilot područja, koje je prema prethodnom Idejnom rješenju odabrano na osnovu višekriterijumske analize između 24 podsistema za navodnjavanje koji su identifikovani na području Grada Bijeljina uz saglasnost Lokalne samouprave i Investitora. Projekat obuhvata izvođenje tranzitnih i distributivnih cjevovoda podsistema BNZ-5, izgradnju o...
Više