Pozicija: Savjetnik, naučni saradnik – projektant u hidrotehnici

Ekspert hidrotehničke struke sa dugogodišnjim iskustvom na pripremi i izradi brojnih strateških i razvojnih projekata u Republici Srpskoj i BiH, kao i u projektovanju integralnih vodoprivrednih sistema najsloženijih namjena. Nosilac izrade najvažnijih strateških planskih dokumenata Republike Srpske u oblasti integralnog upravljanja vodama, navodnjavanja, zaštite vode i vodotoka. Ključni projektant i vođa projektnog tima na realizaciji više složenih i strateških projekata, od kojih su naznačajniji: Glavni oprerativni Plan odbrane od poplava i Preliminarne procjene poplavnog rizika za oblasni riječni sliv Save i Trebišnjice u Republici Srpskoj, Odbrana od poplava u BIH-Projekat zaštite Semberije od velikih voda rijeke Drine u Semberiji – Idejno rješenje i Glavni projekat lijevog drinskog nasipa u Semberiji, Strategija integralnog upravljanja vodama Republike Srpske 2015-2024., Studija razvoja irigacionih sistema u Republici Srpskoj, Obnova i inovacija Karte erozije u Republici Srpskoj, brojni projekti uređenja vodnih režima i vodotoka u Republici Srpskoj.

Veliko iskustvo i u nadzoru pri izgradnji vodoprivrednih objekata i sistema i u realizaciji upravljačkih projekata velikih sistema, član je nadzornog tima na realizaciji projekta “Hitne mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj” iz kredita EIB-a, nadzorni inženjer na poziciji senior za hirotehniku.

Autor i koautor više stručnih i naučnih radova iz hidrotehnike.

Licence:

–za izradu i reviziju tehničke i prostorno planske dokumentacije – hidrotehnika; građenje i nadzor – hidrotehnika, nadležno Ministarstvo Republike Srpske

– odgovorni projektant, nadzor i revizija tehničke dokumentacije – hidrotehnika, Brčko Distrikt