Pozicija: tehnički rukovodilac, viši stručni saradnik – projektant u hidrotehnici

Ekspert hidrotehničke struke sa iskustvom na izradi brojnih projekata zaštite od velikih voda i upravljanju poplavnim rizikom. Spеciјаlizоvаn zа mаtеmаtičkо mоdеlirаnje sistеmа na rijеkаmа i kаnаlimа, odnosno realizaciju modela softverima Мikе 11, Mike 21 i HEC-RAS. Ključni projektant više projekata iz oblasti upravljanja poplavnim rizikom i uređenja vodnih tokova, od kojih su najznačajniji: Mape opasnosti i rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas (matematički 1D i 2D model kompletnog sliva), Uređenje korita i vodnih tokova rijeke Vrbas u Banja Luci, rijeke Bosne u Doboju, rijeke Drine i Janje u Semberiji, Trebišnjice u Trebinju i Popovom polju, Mušnice u Gatačkom polju itd. Ključni projektant u projektu odvodnje i razvoja irigacionih sistema u Lijevče polju (spojni kanal rijeka Vrbas-kanal Osorna), odvodnje Dabarskog polja (energetski kanal kroz Dabarsko polje), član projektnog tima na brojnim projektima iz upravljanja vodoprivrednim sistemima i komunalne hidrotehnike. Učestvovao na brojnim revizijama projektne dokumentacije iz hidrotehnike, a bio je član revidentskog tima na Glavnim projektima uređenja vodnih režima i riječnih korita rijeke Vrbanje, Vijake, Ukrine itd.

Član je nadzornog tima na realizaciji projekta Hitne mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj iz kredita EIB-a, nadzorni inženjer na poziciji junior za hidrotehniku.

Posjeduje napredno znanje i tehničko iskustvo na računaru i dobro poznavanje engleskog jezika. Autor i koautor više stručnih i naučnih radova iz hidrotehnike.

Licence:

–za izradu i reviziju tehničke dokumentacije – hidrotehnika, nadležno Ministarstvo Republike Srpske
– odgovorni projektant, nadzor i revizija tehničke dokumentacije – hidrotehnika, Brčko Distrikt