ENVIRONMENTAL IMPACT AND CLIMATE CHANGE IMPACT

 

 

 

Studija ekonomskih uticaja klimatskih promjena na hidroeneregtski sektor  u Republici Srpskoj – Višenamjenski hidroeneregtski sistema Trebišnjica,viev more
(Investitor: UNDP-BiH, 2020)