Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina
Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina
Kontakt
Kontakt

Tel: +387 55 202 175 +387 55 211 865

Faks: +387 55 211 866

Drugi o nama

Hidrotehnička javnost u zemljama na prostoru bivše SFRJ, ali i u brojnim institucijama sektora voda u Evropi, sa interesovanjem i simpatijama prati kako se tokom protekle dve decenije Zavod za vodoprivredu iz Bijeljine vrlo uspešno, postojano i stabilno razvijao, izrastavši u jednu od najkompetentnijih planerskih i istraživackih institucija u oblasti voda na ovim širim prostorima Evrope. Da ova ocena nije svecarska kurtoazija govori cinjenica da se Zavod uvrstio u red malobrojnih institucija iz sektora voda koje su u stanju da izvanredno urade i najsloženije strateške planske dokumente, kao što je „Strategija integralnog upravljanja vodama Republike Srpske“, koja je završena tokom 2012. godine, a koja predstavlja jedan od najsloženijih planskih dokumenata u vodoprivrednom planiranju, koji može da uradi vrlo mali broj institucija u svetu. Takvi planski dokumenti se u svetu tretiraju najvažnijim strateškim dokumentima jedne države, odmah posle Ustava i Prostornog plana. Dinamizam rasta ...

Više...

Projekti

Razvoj harmonizovanog sistema modeliranja vodnog bilansa za sliv rijeke Dunav Akronim pro...

Sanacija, rekonstrukcija i dogradnja mrijestilišta u Foči (Investitor: „HES Gornja Drina“ d....

Razvoj hidrološkog modela predviđanja poplava za sliv rijeke Save (sliv rijeke Bosne, Ukrine...

Zaposleni

Nedeljko Sudar, dipl.inž.građ. Pozicija: direktor Zavoda Ekspert hidrotehničke struke sa iskustvom u struci od 27 godina na projektovanju ...
Vujadin Blagojević, dipl.inž.građ. Pozicija: zamjenik direktora Ekspert hidrotehničke struke sa iskustvom  u struci od 15 godina na izradi...
Zlatko Davidović, dipl.inž.građ. Pozicija: Viši stručni saradnik – projektant konstruktivna faza Ekspert sa iskustvom u struci od 28 godin...
Mr Snežana Vinterfeld., dipl.inž.građ. Pozicija: Viši stručni saradnik – projektant hidrotehnička faza Ekspert hidrotehničke struke sa isk...
Dejan Hrkalović, dipl.inž.građ. Pozicija: Viši stručni saradnik – projektant hidrotehnička faza Ekspert hidrotehničke struke sa iskustvom ...
Više... Zaposleni