KLIJENTI

Vladine institucije - domaći Investitori

 • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Banja Luka;
 • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Banja Luka- Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata - APCU, Banja Luka;
 • Javna ustanova „Vode Srpske“, Bijeljina;
 • Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih  odnosa BiH, Sarajevo;
 • Javno preduzeće za sliv rijeke Save, Sarajevo.

Javna vodoprivredna preduzeća

 • KP “Vodovod” a.d., Gradiška
 • Vodovod a.d., Banja Luka
 • KP “Budućnost” a.d., Laktaši
 • Vodovod a.d., Doboj
 • KP “Vodovod” a.d., Prnjavor
 • AD “Vodovod i komunalije”, Zvornik
 • JKP “Vlasenica” d.o.o., Vlasenica
 • JKP KRALJEVA GORA d.o.o. Han Pijesak
 • JP VIK Vrelo Bioštica a.d. Sokolac
 • JP "Vodovod i kanalizacija" a.d., Rogatica
 • JP “Vodovod”, a.d., Bileća
 • JP “Vodovod” a.d., Gacko
 • JP “Vodovod” a.d., Trebinje

Privatne kompanije - domaći Investitori

 • Higra d.o.o., Bijeljina
 • EFT Termoelektrana, Stanari
 • EFT HE “Ulog”, Kalinovik
 • Vitinka a.d., Zvornik
 • Prijedorputevi a.d., Prijedor
 • Hidro-kop d.o.o., Banja Luka
 • i mnoge druge...

Međunarodni investitori

 • UNDP (BIH) - Razvojni program Ujedninјenih nacija za BiH;
 • GEF - Global Environment Facility;
 • Svjetska Banka;
 • Evropska Komisija u Bosni i Hercegovini, Sarajevo;
 • IPA fondovi za opštine i gradove u BiH i Srbiji.

Elektroprivreda - domaći Investitori

 • MH „Elektroprivreda Republike Srpske“, Trebinje;
 • MH „Elektroprivreda Republike Srpske“, Trebinje, „ HE na Trebišnjici“ a.d. Trebinje;
 • MH „Elektroprivreda Republike Srpske“, Trebinje, Hidrolektrana na Drini, HE Visegrad;
 • MH „Elektroprivreda Republike Srpske“, Trebinje, Rudnik i TE Gacko, Gacko;
 • HES Gornja Drina, Foča
 • HE “Dabar”d.o.o., Trebinje

Međunarodni Investitori i Partneri

 • Eptisa, Madrid - Španija
 • WYG International B.V.
 • WYG IPF5 Consortium
 • OSTAP Engineering & Consulting GmbH, Wien
 • China Gezhouba Group Company Limited

Lokalne zajednice - domaći Investitori

 • Grad Gradiška
 • Grad Bijeljina
 • Grad Doboj
 • Grad Banja Luka
 • Grad Laktaši
 • Grad Trebinje
 • Grad Zvornik
 • Opština Han Pijesak
 • Opština Čelinac
 • Opština Pale
 • Opština Sokolac
 • Opština Vlasenica
 • Opština Trnovo
 • Opština Bileća
 • Opština Gacko
 • Opština Nevesinje
 • Opština Rogatica;
 • Opština Boljevac, Srbija
 • i mnoge druge...