KLIJENTI

Javna vodoprivredna preduzeća

 • Vodovod Banja Luka;
 • Vodovod Doboj;
 • Vodovod Gradiška;
 • JP "Komunalije" Rogatica.

Vladine institucije - domaći Investitori

 • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Banja Luka;
 • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Banja Luka- Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata - APCU, Banja Luka;
 • Javna ustanova „Vode Srpske“, Bijeljina;
 • Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih  odnosa BiH, Sarajevo;
 • Javno preduzeće za sliv rijeke Save, Sarajevo.

Međunarodni investitori

 • UNDP (BIH) - Razvojni program Ujedninјenih nacija za BiH;
 • GEF - Global Environment Facility;
 • Svjetska Banka;
 • Evropska Komisija u Bosni i Hercegovini, Sarajevo;
 • IPA fondovi za opštine i gradove u BiH i Srbiji.

Elektroprivreda - domaći Investitori

 • MH „Elektroprivreda Republike Srpske“, Trebinje;
 • MH „Elektroprivreda Republike Srpske“, Trebinje, „ HE na Trebišnjici“ a.d. Trebinje;
 • MH „Elektroprivreda Republike Srpske“, Trebinje, Hidrolektrana na Drini, HE Visegrad;
 • MH „Elektroprivreda Republike Srpske“, Trebinje, Rudnik i TE Gacko, Gacko;
 • EFT Termoelektrana Stanari.

Međunarodni Investitori i Partneri

 • Eptisa, Madrid - Španija;
 • WYG International B.V.;
 • OSTAP Engineering & Consulting GmbH, Wien.

Lokalne zajednice - domaći Investitori

 • Grad Banja Luka;
 • Grad Bijeljina;
 • Grad Doboj;
 • Grad Trebinje;
 • Grad Gradiška;
 • Opština Zvornik;
 • Opština Han Pijesak;
 • Opština Čelinac;
 • Opština Pale;
 • Opština Sokolac;
 • Opština Vlasenica;
 • Opština Bileća;
 • Opština Trnovo;
 • Opština Nevesinje;
 • Opština Boljevac, Srbija
 • i mnoge druge...