KANALISANJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

 

  1. Izrada hidrauličkih studija i matematičkih modela vodovodnog i kanalizacionog sistema Gradište sa planom njihovog razvoja,
   (Investitor: Grad Gradiška, 2018-2019)1

  2. Generalni projekat kanalizacionog sistema oborinskih i upotreblјenih voda naselјa i industrije šireg urbanog područja grada Doboj,
   (Investitor: Grad Doboj, 2015)


  3. Glavni projekat kolektora i Pumpne stanice oborinskih voda područja „Usora“,
   (Investitor: Grad Doboj, 2015)


  4. Glavni projekat sanacije i rekonstrukcije dijela kanalizacionog sistema Rogatica,
   (Investitor: Opština Rogatica, 2014)


  5. Idejno rješenje kanalizacionog sistema  upotreblјenih voda  stanovništva i industrije grada Bileće, Idejno rješenje kanalizacionog sistema oborinskih voda grada Bileće,
   (Investitor: OeKB, Austrija / Opština Bileća, 2010-2011)


  6. Generalni projekat za izvođenje kanalizacije Grada Banja Luke, odvođenje i tretman otpadnih voda,
   (Investitor: Grad Banja Luka, 2009-2011)


  7. Glavni projekat kanalizacionog sistema prostornih cjelina „Knez Ivo od Semberije i Industrijska Zona 2“ i „Glavnog fekalnog kolektora (GFK) od GFPS Dašnica do PPOV Šećerana“,
   (Investitor: OeKB, Austrija / OSTAP Engineering & Consulting GmbH, Wien, Austria, 2009-2010)


  8. Glavni projekat kišne kanalizacije dijela naselјa Janja-retenzioni bazen za kišnu vodu sa pumpnom stanicom i separatorom masti i ulјa, Glavni projekat kišne kanalizacije u ulici Komitska, Glavni projekat kišne kanalizacije u ulici koja povezuje ulice Dušana Radovića i Sremsku,
   (Investitor: Direkcija za izgradnju i razvoj grada Bijelјina, 2008-2010)


  9. Glavni projekat I etape II faze kanalizacionog sistema grada Bijelјine,
   (Investitor: Opština Bijelјina, 2007-2010)


  10. Idejno rješenje i Glavni projekat postrojenja za prečišćavanje upotreblјenih voda stanovništva i industrije grada Bileće,
   (Investitor: Hidroelektrane na Trebišnjici, 2008-2010)


  11. Idejno rješenje kanalizacionog sistema upotreblјenih voda stanovništva i industrije grada Vlasenice,
   (Investitor: Opština Vlasenica, 2007-2010)


  12. Idejno rješenje kanalizacionog sistema oborinskih voda grada Vlasenice,
   (Investitor: Opština Vlasenica, 2007-2010)


  13. Idejno rješenje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Vlasenice,
   (Investitor: Opština Vlasenica, 2007-2008)

 


 

1 Projekat realizovan u konzorcijumskom nastupu - lider konzorcijuma"ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.o.o. Bijeljina";