VODOSNABDIJEVANJE STANOVNIŠTVA I INDUSTRIJE

 

 

Izrada glavnih projekata za rekonstrukciju i proširenje sistema vodosnabdijevanja u gradu Dobojuopširnije
(Investitor: Grad Doboj i Vodovod a.d. Doboj, 2020)


Izrada hidrauličkih studija i matematičkih modela vodovodnog i kanalizacionog sistema Gradiške sa planom njihovog razvojaopširnije
(Investitor: Grad Gradiška, 2018-2019)


Adaptacija zatvaračnice i pumpne stanice u rezervoaru Rajčinovac - Rekonstrukcija pumpne stanice Rajčinovac - VDS Doboj opširnije
(Investitor: Vodovod a.d. Doboj, 2018-2019)


Jačanje organizacionih, operativnih i finansijskih kapaciteta preduzeća vodovoda i kanalizacije u izabranim lokalnim upravama u BiH,
(Projekat MEG), (Investitor: UNDP BiH, 2017)1


Idejno rješenje dugoročnog snabdijevanja grada Doboja pitkom vodommatematički model i hidraulički proračun,
(Investitor: Vodovod Doboj, 2016)


Glavni projekat rezervoara „Krš“ u vodovodnom sistemu Trebinja, zapremine V=2.000 m3,
(Investitor: Grad Trebinje, 2014)


Hidraulička studija Analiza vodnih bilansa i izrada matematskog modela vodovodnog sistema Bileće,
(Investitor: Opština Bileća, 2014)


Glavni projekat vodosnabdijevanja naselјa Plјeševica, Ćemanovići i Donji Selјani u Opštini Rogatica,
(Investitor: Opština Rogatica, 2014)


Glavni projekat Rekonstrukcije transportnog cjevovoda od izvorišta Žiličina do pumpne stanice Grad u Opštini Rogatica,
(Investitor: Opština Rogatica, 2014)


Idejno rješenje rekonstrukcije i razvoja vodovoda u Trebinju sa hidrauličkim modelom,
(Investitor: OeKB, Austrija / OSTAP Engineering & Consulting GmbH, Wien, Austria, 2010)


1 Projekat realizovan u konzorcijumskom nastupu - član konzorcijuma za Republiku Srpsku"ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.o.o. Bijeljina"