EROZIJA, NANOS I BUJICE

 

1. Idejno rješenje zaštite od bujičnih poplava na užem i širem urbanom području grada Banja Luka (RFQ/001/20, IR 01-03/20)opširnije,
(Investitor: UNDP BiH, 2020)


2. Novelacija Karte erozije, izrada katastra bujičnih slivova i Modela osjetljivosti na pojavu i razvoj bujičnih poplava za sliv rijeke Vrbas opširnije,
(Projekat Mapa opasnosti i rizika od poplava za sliv rijeke Vrbas,UNDP – BIH, 2017)


3. Obnova i inovacija Karte erozije za teritoriju Republike Srpke opširnije,
(Investitor: JU „Vode Srpske“, 2006-2015)