Kontakt

Zavod za vodoprivredu d.o.o.
Miloša Obilića 51, 76300 Bijeljina,
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 55 202 175
+387 55 211 865
Faks:  +387 55 211 866
e-mail: info@zavodzavodoprivredu.com

Kontaktirajte nas tako što ćete popuniti formu: