REVIZIJE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

 

 1. Revizija Studije ekonomske opravdanosti sa prijedlogom produženja perioda korišćenja koncesije MHE "Cijevna 3" na osnovu novog tehičkog rješenja izgradnje male hidroelektrane,
  (Investitor: Mješoviti Holding "Elektorprivreda Republike Srpske", Matično preduzeće, akcionarsko društvo Trebinje, 2019)


 2. Revizija tehničke dokumentacije „Idejno rješenje i Glavni projekat sanacije i čišćenja akumulacije Drenova u Prnjavoru",
  (Investitor: Ministarstvo polјoprivrede Republike Srpske - Jedinica za kooridinaciju polјoprivrednih projekata, 2017-2018)


 3. Revizija tehničke dokumentacije „Idejno rješenjei Glavni projekat sanacije ruševnih obala rijeke Ukrine, opština Prnjavor na dužini od 5,5 km“,
  (Investitor: Ministarstvo polјoprivrede Republike Srpske-Jedinica za kooridinaciju polјoprivrednih projekata, 2017)


 4. Revizija tehničke dokumentacije „Idejno rješenje i Glavni projekat sanacije ruševnih obala rijeke Vijake, opština Prnjavor na dužini od 5,0 km,
  (Investitor: Ministarstvo polјoprivrede Republike Srpske - Jedinica za kooridinaciju polјoprivrednih projekata, 2017)


 5. Revizija tehničke dokumentacije – „Idejno rješenje i Glavni projekat uređenja vodnog režima Vrbanje od mosta kod Incela pa uzvodno na dužini od 1,2 km u naselјu Česma, Grad Banja Luka,
  (Investitor: Ministarstvo polјoprivrede Republike Srpske - Jedinica za kooridinaciju polјoprivrednih projekata, 2017)


 6. Revizija Studije ekonomske opravdanosti izgradnje i korišćenja revizibilne hidroelektrane „Buk Bijela“ sa elementima zaštite životne sredine,
  (Investitor: New Generation Power, 2016)


 7. Revizija tehničke dokumentacije - Glavnog projekta HE Dabar instalisane snage N=160 MW,
  (Investitor: HE Dabar, 2013-2015)


 8. Revizija tehničke dokumentacije-Glavni projekat Vodotoranja zapremine 500 m3 za potrebe vodosnabdijevanja Opštine Šamac,
  (Investitor: Opština Šamac, 2015)


 9. Revizija tehničke dokumentacije za komponentu 2 i 3 Projekta snabdijevanja vodom i kanalizacije u Gradu Trebinju - Glavni projekti vodosnabdijevanja lijeve i desne obale Trebišnjice,
  (Investitor: Grad Trebinje, 2014)


 10. Revizija tehničke dokumentacije za komponentu 2 i 3 Projekta snabdijevanja vodom i kanalizacije u Gradu Trebinju – Idejni projekat rehabilitacije i dogradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Trebinje,
  (Investitor: Grad Trebinje, 2014)


 11. Revizija Glavnog projekta „Regulacija rijeke Janje u Uglјeviku“
  (Investitor: Opština Uglјevik, 2014)


 12. Revizija Glavnog projekta vodosnabdijevanja grada Nevesinja i pripadajućih naselјa sa izvorišta Jama-Udbina,
  (Investitor: Opština Nevesinje, 2012-2013)


 13. Revizija Glavnog projekta vodozahvata sa pratećim objektima Jama-Udbina, potisni cjevovod, rezervoar i odvodni cjevovor u području HE Dabar,
  (Investitor: HE Dabar, 2012-2013)


 14. Revizija projekta napajanja vodom ulazne građevine, brane Pošćenje i pristupnog tunela Straževica,
  (Investitor: HE Dabar, 2012-2013)


 15. Revizija Idejnog projekta sa studijom opravdanosti za hidroenergetski objekat HE Sutjeska,
  (Investitor: MH Elektroprivreda RS, 2013)


 16. Revizija Glavnih projekata koji se realizuju u okviru projekta „Hitne pomoći u oblasti zaštite od poplava na području Republike Srpske“ (Revizija glavnog projekta sanacije nasipa u opštini Bijelјina - Lokalitet Rača, glavnog projekta parapetnog zida uz rijeku Savu u Šamcu),
  (Investitor: JU „Vode Srpske“, 2013)


 17. Revizija Idejnog projekta sa studijom opravdanosti za HE „Paunci“,
  (Investitor: MH Elektroprivreda RS, 2013)

 18. Revizija Idejnog projekta sa hidrauličkim modelom i studijom opravdanosti za HE Foča, Revizija Idejnog projekta sa hidrauličkim modelom i studijom opravdanosti za HE Buk Bijela,
  (Investitor: MH Elektroprivreda RS, 2011)


 19. Revizija tehničke dokumentacije „Idejno rješenje i Glavni projekat sanacije i čišćenja akumulacije Drenova u Prnjavoru“,
  (Investitor: Ministarstvo polјoprivrede Republike Srpske-Jedinica za kooridinaciju polјoprivrednih projekata, 2017-2018)