Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina
Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina
Kontakt
Kontakt

Tel: +387 55 202 175 +387 55 211 865

Faks: +387 55 211 866

Drugi o nama

Hidrotehnička javnost u zemljama na prostoru bivše SFRJ, ali i u brojnim institucijama sektora voda u Evropi, sa interesovanjem i simpatijama prati kako se tokom protekle dve decenije Zavod za vodoprivredu iz Bijeljine vrlo uspešno, postojano i stabilno razvijao, izrastavši u jednu od najkompetentnijih planerskih i istraživackih institucija u oblasti voda na ovim širim prostorima Evrope. Da ova ocena nije svecarska kurtoazija govori cinjenica da se Zavod uvrstio u red malobrojnih institucija iz sektora voda koje su u stanju da izvanredno urade i najsloženije strateške planske dokumente, kao što je „Strategija integralnog upravljanja vodama Republike Srpske“, koja je završena tokom 2012. godine, a koja predstavlja jedan od najsloženijih planskih dokumenata u vodoprivrednom planiranju, koji može da uradi vrlo mali broj institucija u svetu. Takvi planski dokumenti se u svetu tretiraju najvažnijim strateškim dokumentima jedne države, odmah posle Ustava i Prostornog plana. Dinamizam rasta ...

Više...

Novosti

Novost 07.05.2018.

Novost 07.05.2018.

Poziv na javnu prezentaciju - Projekat razvoja irigacionog sistema na području Semberije
Novost 31.01.2017.

Novost 31.01.2017.

Predata je Finalana verzija Glavnog projekta - „Projekat izgradnje sistema za navodnjavanje u opštin...
Novost 25.11.2016.

Novost 25.11.2016.

Okončana je izrada Radne verzije „Studije preliminarne procjene rizika od poplava na području Oblasn...

Zaposleni

Pozicija: direktor Zavoda Ekspert hidrotehničke struke sa iskustvom u planiranju i realizaciji širokog spektra hidrotehničkih objekata iz o...
Pozicija: tehnički rukovodilac, viši stručni saradnik – projektant u hidrotehnici Ekspert hidrotehničke struke sa iskustvom na izradi brojn...
Pozicija: rukovodilac opštih poslova, viši stručni saradnik – projektant u hidrotehnici Ekspert hidrotehničke struke sa iskustvom na izradi...
Pozicija: Savjetnik, naučni saradnik – projektant u hidrotehnici Ekspert hidrotehničke struke sa dugogodišnjim iskustvom na pripremi i izra...
Pozicija: viši stručni saradnik – projektant za konstrukcije Ekspert za konstrukcije objekata raznih namjena sa iskustvom na izradi brojnih...
Više... Zaposleni