Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina
Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina
Kontakt
Kontakt

Tel: +387 55 202 175 +387 55 211 865

Faks: +387 55 211 866

Web stranica je trenutno u fazi izrade. U toku je dodavanja informacija i podataka...

Drugi o nama

Hidrotehnička javnost u zemljama na prostoru bivše SFRJ, ali i u brojnim institucijama sektora voda u Evropi, sa interesovanjem i simpatijama prati kako se tokom protekle dve decenije Zavod za vodoprivredu iz Bijeljine vrlo uspešno, postojano i stabilno razvijao, izrastavši u jednu od najkompetentnijih planerskih i istraživackih institucija u oblasti voda na ovim širim prostorima Evrope. Da ova ocena nije svecarska kurtoazija govori cinjenica da se Zavod uvrstio u red malobrojnih institucija iz sektora voda koje su u stanju da izvanredno urade i najsloženije strateške planske dokumente, kao što je „Strategija integralnog upravljanja vodama Republike Srpske“, koja je završena tokom 2012. godine, a koja predstavlja jedan od najsloženijih planskih dokumenata u vodoprivrednom planiranju, koji može da uradi vrlo mali broj institucija u svetu. Takvi planski dokumenti se u svetu tretiraju najvažnijim strateškim dokumentima jedne države, odmah posle Ustava i Prostornog plana. Dinamizam rasta i razvoja Zavoda potvrduje maksimu da su najvitalnije, najefikasnije i najstabilnije one institucije cije je stvaranje uslovio i podstakao – sam život. Kada su se tokom 1992. godine pocele da formiraju prve institucije novonastale Republike Srpske, jedan od najprioritetnijih, najurgentnijih zahteva ...

Više...

Novosti

Novost 31.01.2017.
31 jan

Novost 31.01.2017.

  Predata je Finalana verzija Glavnog projekta - „Projekat izgradnje sistema z...
Novost 25.11.2016.
25 nov

Novost 25.11.2016.

  Okončana je izrada Radne verzije „Studije preliminarne procjene rizika od po...
Novost 27.10.2016.
27 okt

Novost 27.10.2016.

  Konzorcijum „Zavod za vodoprivredu“ Bijeljina i Institut za vodoprivre...

Zaposleni

Poznati ekspert hidrotehničke struke, sa iskustvom u planiranju i realizaciji širokog spektra objekata iz oblasti korišćenja voda, uređenja ...
Poznati ekspert hidrotehničke struke, sa dugogodišnjim iskustvom na pripremi strateških i razvojnih projekata u Republici Srpskoj i BiH, kao...
Vodoprivredni ekspert sa više od 15 godina iskustva na izradi velikih razvojnih projekata Republike Srpske. Odličan poznavalac metoda za zaš...
Ekspert u oblasti hidrotehnike, najviše angažavana na regulaciji rijeka i komunalnoj hidrotehnici, kao i na rаzvојu plаnova rizikа оd pоplаv...
Hidrotehnički ekspert sa dugogodišnjim iskustvom na pripremi i izradi razvojnih projekata Republike Srpske, naročito projekata u oblasti reg...
Više... Zaposleni