Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina
Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina
Kontakt
Kontakt

Tel: +387 55 202 175 +387 55 211 865

Faks: +387 55 211 866

Drugi o nama

Hidrotehnička javnost u zemljama na prostoru bivše SFRJ, ali i u brojnim institucijama sektora voda u Evropi, sa interesovanjem i simpatijama prati kako se tokom protekle dve decenije Zavod za vodoprivredu iz Bijeljine vrlo uspešno, postojano i stabilno razvijao, izrastavši u jednu od najkompetentnijih planerskih i istraživackih institucija u oblasti voda na ovim širim prostorima Evrope. Da ova ocena nije svecarska kurtoazija govori cinjenica da se Zavod uvrstio u red malobrojnih institucija iz sektora voda koje su u stanju da izvanredno urade i najsloženije strateške planske dokumente, kao što je „Strategija integralnog upravljanja vodama Republike Srpske“, koja je završena tokom 2012. godine, a koja predstavlja jedan od najsloženijih planskih dokumenata u vodoprivrednom planiranju, koji može da uradi vrlo mali broj institucija u svetu. Takvi planski dokumenti se u svetu tretiraju najvažnijim strateškim dokumentima jedne države, odmah posle Ustava i Prostornog plana. Dinamizam rasta i razvoja Zavoda potvrduje maksimu da su najvitalnije, najefikasnije i najstabilnije one institucije cije je stvaranje uslovio i podstakao – sam život. Kada su se tokom 1992. godine pocele da formiraju prve institucije novonastale Republike Srpske, jedan od najprioritetnijih, najurgentnijih zahteva ...

Više...

Novosti

Novost 31.01.2017.

Novost 31.01.2017.

Predata je Finalana verzija Glavnog projekta - „Projekat izgradnje sistema za navodnjavanje u opštin...
Novost 25.11.2016.

Novost 25.11.2016.

Okončana je izrada Radne verzije „Studije preliminarne procjene rizika od poplava na području Oblasn...

Zaposleni

Pozicija: direktor Zavoda Ekspert hidrotehničke struke sa iskustvom u planiranju i realizaciji širokog spektra hidrotehničkih objekata iz o...
Pozicija: tehnički rukovodilac, viši stručni saradnik – projektant u hidrotehnici Ekspert hidrotehničke struke sa iskustvom na izradi brojn...
Pozicija: zamjenik tehničkog rukovodioca, viši stručni saradnik – projektant u hidrotehnici Ekspert hidrotehničke struke sa iskustvom na iz...
Pozicija: rukovodilac opštih poslova, viši stručni saradnik – projektant u hidrotehnici Ekspert hidrotehničke struke sa iskustvom na izradi...
Pozicija: Savjetnik, naučni saradnik – projektant u hidrotehnici Ekspert hidrotehničke struke sa dugogodišnjim iskustvom na pripremi i izra...
Više... Zaposleni