UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU I UTICAJ KLIMATSKIH PROMJENA

 

 

  1. Studija ekonomskih uticaja klimatskih promjena na hidroeneregtski sektor  u Republici Srpskoj – Višenamjenski hidroeneregtski sistema Trebišnjica,opširnije
    (Investitor: UNDP-BiH, 2020)1

 

1 Projekat realizovan u konzorcijumskom nastupu - član konzorcijuma"ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.o.o. Bijeljina"