UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU I UTICAJ KLIMATSKIH PROMJENA

 

Studiјa еkоnоmskоg uticаја klimаtskih prоmеnа nа еnеrgеtski i pоlјоprivrеdni sеktоr u slivu rеkе Vrbаs
(Investitor: United Nations Development Programme Bosnia and Herzegovina, 2020-2021)opširnije


Studija ekonomskih uticaja klimatskih promjena na hidroeneregtski sektor  u Republici Srpskoj – Višenamjenski hidroeneregtski sistema Trebišnjica,opširnije
(Investitor: UNDP-BiH, 2020)1


Priprema i organizacija Treninga za upravljanje riječnim protocima radi ekološkog integriteta i Treninga za planiranje adaptacije - Praksa BiH i EU i metodološka uputstva, opširnije
(Investitor: UNDB BiH, 2021) 

 

 

1 Projekat realizovan u konzorcijumskom nastupu - član konzorcijuma"ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.o.o. Bijeljina"