NADZOR NAD IZGRADNJOM HIDROTEHNIČKIH OBJEKATA

 

 1. Nadzor na projektu  "Hitne mjere oporavka od poplava - rekonstrukcija i dogradnja sistema zaštite od poplava u Republici Srpskoj 2016. 2019. godine" – Nadzor druga faza (projekat u toku),
  (Investitor: Ministartvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i JU „Vode Srpske“-kredit EIB-a, 2016-2019)1 opširnije


 2. Projektantski i izvođački nadzor nad izgradnjom sistema za navodnjavanje na površini od 622 ha u Novom Selu - Opština Bijelјina,
  (Investitor: Ministartvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske – kredit WB, 2014)


 3. Projektantski i izvođački nadzor nad izgradnjom sistema za navodnjavanje na površini od 220 ha u Gojkovom i Stakića polјu – Opština Pelagićevo,
  (Investitor: Ministartvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske – kredit WB, 2014)


 4. Projektantski i izvođački nadzor nad izgradnjom glavnih kolektora otpadnih i oborinskih voda i pristupne saobraćajnice do postrojenja otpadnih voda u Bileći,
  (Investitor: Opština Bileća, 2012)


 5. Projektantski i izvođački nadzor nad izgradnjom Postrojenja otpadnih voda u Bileći,
  (Investitor: Hidroelektrane na Trebišnjici i Svjetska banka 2010- 2011)


 6. Projekt menadžer – praćenje realizacije projekta „Projektovanje i izgradnja Postrojenja za prečišćavanje voda rijeke Save u vodu za piće kapaciteta 330 l/s“,
  (Investitor: Distrikt Brčko 2009-2010)


 7. Projektantski nadzor nad izradom Glavnog projekta i izvođenju radova prve faze kanalizacionog sistema u Bijelјini,
  (Investitor: Opština Bijelјina 2009-2010)


 8. Izvođački  nadzor  nad  izvođenjem radova za izgradnju građevinskih i elektro radova na bunaru i pumpnoj stanici - Vodovodni sistem Vrbovac
  (Investitor: UNDP - BiH, 2017-2018)


 9. Izvođački  nadzor  nad  izvođenjem građevinskih radova za izgradnju cjevovoda za vodovodni sistem Vrbovac i Jošava
  (Investitor: UNDP - BiH, 2017-2018)


 

1 Projekat realizovan u konzorcijumskom nastupu sa EPTISOM Španija - član konzorcijuma"ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.o.o. Bijeljina";