NADZOR NAD IZGRADNJOM SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE BNZ-5 NA TERITORIJI OPŠTINE BIJELJINA - DONJE CNJELOVO

 

  • Predmet projekta je izgradnja Sistema navodnjavanja Pilot područja, koje je prema prethodnom Idejnom rješenju odabrano na osnovu višekriterijumske analize između 24 podsistema za navodnjavanje koji su identifikovani na području Grada Bijeljina uz saglasnost Lokalne samouprave i Investitora.
  • Projekat obuhvata izvođenje tranzitnih i distributivnih cjevovoda podsistema BNZ-5, izgradnju objekta pumpne stanice sa vodozahvatom, uz izvođenje svih neophodnih elektroenergetskih instalacija i nadzorno-upravljačkog sistema
  • Investitor je Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata – APCU
  • Konzorcijum Zavod za vodoprivredu d.o.o Bijeljina i Energoprojekt Hidroinženjering a.d. Beograd je autor Glavnog projekta i obezbjeđuje pružanje usluge nadzora nad izvođenjem radova, odnosno FIDIC Inženjera (Konsultanta)
  • Izvođača radova čini konzorcijum firmi „HIGRA i HIDRO-KOP“, BiH
  • Radovi na izgradnji su počeli 08.06.2019 i rok za njihov završetak je 8 mjeseci.

Fotografija br.1: Pregledna karta irigacionih područja u Bijeljini

 

 

Fotografija br.2: Pregledna situacija pilot područja Sistema za navodnjavanje BNZ-5 u Donjem Crnjelovu

 

 

Fotografija br.3: Radovi na trasi cjevovoda

 

 

Fotografija br.4: Objekat Pumpne stanice u fazi izgradnje