Konsultantske usluge - Nadzor nad izgradnjom sistema za navodnjavanje BNZ-5 na teritoriji Opštine Bijeljina - Donje Cnjelovo

Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata – APCU

 

Predmet projekta je izgradnja Sistema navodnjavanja Pilot područja, koje je prema prethodnom Idejnom rješenju odabrano na osnovu višekriterijumske analize između 24 podsistema za navodnjavanje koji su identifikovani na području Grada Bijeljina uz saglasnost Lokalne samouprave i Investitora.

Projekat obuhvata izvođenje tranzitnih i distributivnih cjevovoda podsistema BNZ-5, izgradnju objekta pumpne stanice sa vodozahvatom, uz izvođenje svih neophodnih elektroenergetskih instalacija i nadzorno-upravljačkog sistema.

Podsistem BNZ-5 je lociran u blizini naseljenog mjesta Crnjelovo Donje. Na istoku mu je granica Kanala Stara Dašnica, na zapadu Kanal IV Zapad, na jugu Kanal IV-11 Zapad, a sa sjevera ga ograničava Kanal II-1 Zapad. Kroz centralni dio podsistema protiče drenažni Kanal I-9 Zapad.

Izabrani podsistem ima ukupnu bruto površinu od 510,8 ha, odnosno 434,2 ha neto površine. Na ovom podsistemu široko je zastupljena proizvodnja povrtlarskih kultura, a lokalni poljoprivredni proizvođači u velikom procentu koriste sisteme za navodnjavanje.

Za snabdijevanje vodom za navodnjavanje predviđen je bočni vodozahvat na kanalu Stara Dašnica, koji bi vodu uvodio u usisni bazen pumpne stanice PSBNZ-5. Za distribuciju i transport vode za navodnjavanje do poljoprivrednih parcela, projektovana je mreža tranzitno distributivnih cjevovoda.

Pumpna stanica PSBNZ-5 ima glavnu ulogu za obezbjeđivanje vode za navodnjavanje prostorne cjeline BNZ-5. Preko ove pumpne stanice se vrši kompletno snabdijevanje vodom Podsistema BNZ-5 kao i planiranog Podsistema BNI-5. Ukupna instalisana snaga pumpnih agregata u pumpnoj stanici iznosi Ni=5x54=270 kW. Maksimalni protok koji se ostvaruje u cjevovodu Podsistema BNZ-5, iznosi 321 L/s, pri radnom pritisku od 5,25 bara. Pumpna stanica je predviđena za obezbjeđenje vode za ova dva podsistema, tako da je rezervoarski prostor predviđen za konačnu fazu izgradnje. U drugoj fazi izgradnje nadogradio bi se nadzemni dio sa zatvaračkom komorom i ugradili pumpni agregati u rezervoarskom prostoru. U konačnoj fazi, pri normalnom radu ova pumpna stanica radi punim kapacitetom od 540 l/s.