MELIORACIJE I NAVODNJAVANJE

 

 

Konsultantske usluge - Izrada Glavnog projekta sistema za navodnjavanje KOJ-5 u Kojčinovcu, Grad Bijeljina,
(Investitor: Higra d.o.o. Bijeljina, 2022) opširnije


Glavni projekat izgradnje sistema za navodnjavanje u Semberiji, prostorna cjelina „Bijeljina istok“, Podsistem BNI-5 u Batkoviću,
(Investitor: MPŠV - Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata – APCU, 2019-2020)opširnije


Idejno rješenje i Glavni projekat odvodnje voda HE Dabar i voda Dabarskog polјa u hidroenergetskom sistemu Trebišnjica,
(Investitor: HE na Trebišnjici, 2017-2018)1


Idejno rješenje navodnjavanja poljoprivrednih površina u Semberiji, Opština Bijeljina (10.000 ha) sa Pilot projektom Sistema za navodnjavanje BNZ-5 u Donjem Crnjelovu na površini od 500 ha,
(Investitor: Ministarstvo polјoprivrede Republike Srpske-Jedinica za kooridinaciju polјoprivrednih projekata-kredit WB  za razvoj navodnjavanja, 2017) opširnije1


Idejno rješenje za 6.000 ha i Glavni projekat razvoja irigacionih sistema voćarskih kompleksa na  površini od 500 ha, područje PotkozarjaOpština Gradiška,
(Investitor: Ministarstvo polјoprivrede Republike Srpske-Jedinica za kooridinaciju polјoprivrednih projekata-kredit WB  za razvoj navodnjavanja, 2017)1 opširnije


Izgradnja sistema navodnjavanja u Opštinama Laktaši i Gradiška I i II faza, na površini od 15.000 ha, Idejno rješenje i Glavni projekat Spojnog kanala rijeke Vrbas-kanal Osorna u Laktašima na dužini od 9 km
(Investitor: Ministarstvo polјoprivrede Republike Srpske, Jedinica za koordinaciju polјoprivrednih projekata-kredit WB za razvoj navodnjavanja, 2016/2017)1


Idejno rješenje i Glavni projekat navodnjavanja u Trebinjskom polјu na 1.000 ha,  izgradnja rezervoara za napajanje Mokrog polјa i vodozahvata za Zupce (pumpne stanice, rezervoari i tranzitni cjevovodi),
(Investitor: Hidroelektrane na Trebišnjici, 2016)


Glavni projekat navodnjavanja polјoprivrednih površina u Trebinjskom polјu sa pumpne stanice Gelјev most,
(Investitor: JU „Vode Srpske“, 2016)


Idejno rješenje i Glavni projekat revitalizacije i modernizacije sistema za navodnjavanje na području Novog Sela na površini od 620 ha, opština Bijelјina,
(Investitor: MPŠV, Jedinica za koordinaciju polјoprivrednih projekata, 2014)


Glavni projekat revitalizacije i modernizacije sistema za navodnjavanje na području Gojkova i Stakića polјa na površini od 220 ha, opština Pelagićevo,
(Investitor: MPŠV, Jedinica za koordinaciju polјoprivrednih projekata, 2014)


Idejno rješenje povezivanja kanala Selište sa kanalom Dašnica – navodnjavanje sjeveroistočnog dijela Semerije,
(Investitor: JU „Vode Srpske“, 2013)


1 Projekat realizovan u konzorcijumskom nastupu - lider konzorcijuma"ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.o.o. Bijeljina"
2 Projekat realizovan u konzorcijumskom nastupu - lider konzorcijuma"ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.o.o. Bijeljina"