AKTUELNI PROJEKTI

 

 

Razvoj harmonizovanog sistema modeliranja vodnog bilansa za sliv rijeke Dunav
(Investitor: Program za Dunavski region, 2024)


Idejno rješenje i glavni projekat Sanacije i rekonstrukcije glavnog obodnog kanala (GOK) u Semberiji, grad Bijeljina
(Investitor: HIGRA, 2023)


Aktuelizacija Idejnog rješenja, Dio 5, Kanal kroz Dabarsko polje
(Investitori: China Gezhouba Group Co. , Ltd. & China Water Resources Beifang Investigation, Design and Research Co. Ltd., 2023)


Revizija – tehnička kontrola prijedloga tehničke dokumentacije Glavnog projekta dovodnog tunela, ulazne građevine i pristupnih tunela
(Investitor: HE Dabar. 2023)


Glavni projekat alarmnog sistema HE „Ulog“ za područje ORS (distrikta) rijeke Trebišnjice u Republici Srpskoj
(Investitor: EFT Hidroelektrana Ulog d.o.o. Kalinovik, 2023)


Plan upravljanja akumulacijom i HE "Ulog"
(Investitor: EFT Hidroelektrana Ulog d.o.o. Kalinovik, 2023)