AKTUELNI PROJEKTI

 

Analiza propagacije poplavnog talasa u slučaju proloma brane "Nedavić" na potezu od profila brane do urbanog područja Konjica (projekat u toku),
(Investitor: ETF HE Ulog d.o.o. Kalinovik)


Konsultantske usluge - Izrada Glavnog projekta sistema za navodnjavanje KOJ-5 u Kojčinovcu, Grad Bijeljina (projekat u toku),
(Investitor: Higra d.o.o. Bijeljina, 2022) opširnije


Idejno rješenje i Glavni projekat postrojenja za prečišćavnje otpadnih voda Teslić (projekat u toku),
(Investitor: EIB-Wat-San, Opština Teslić, Higra, 2022) opširnije