AKTUELNI PROJEKTI

 

 

Glavni projekat alarmnog sistema HE „Ulog“ za područje ORS (distrikta) rijeke Trebišnjice u Republici Srpskoj
(Investitor: EFT Hidroelektrana Ulog d.o.o. Kalinovik, 2023)


Plan upravljanja akumulacijom i HE "Ulog"
(Investitor: EFT Hidroelektrana Ulog d.o.o. Kalinovik, 2023)


Idejno rješenjae sa Studijom ekonomske opravdanosti izgradnje i korišćenja HE Mrsovo 2 na rijeci Lim u opštini Rudo
(Investitor: MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ - Konzorcijum „Zavod za vodoprivredu“ d.o.o. Bijeljina i „Energoprojekt Hidroinženjering“ a.d. Beograd)


Sanacija, rekonstrukcija i dogradnja mrijestilišta u Foči
(Investitor: „HES Gornja Drina“ d.o.o. Foča - Konzorcijum „Zavod za vodoprivredu“ d.o.o. Bijeljina i „Energoprojekt Hidroinženjering“ a.d. Beograd)