Razvoj harmonizovanog sistema modeliranja vodnog bilansa za sliv rijeke Dunav

Akronim projekta: Vodni bilans Dunava     

Investitor: Program za Dunavski region     

Trajanje projekta u mjesecima: 30     

Početak projekta: 01.01.2024.

 

Ekstremni trendovi poput uticaja klimatskih promjena uzrokuju značajna pitanja vodnog bilansa u slivu rijeke Dunav (DRB), što predstavlja velike izazove i za životnu sredinu, privredu i cijelo društvo. Upravljanje vodama u slivu rijeke Dunav karakteriše raštrkana dostupnost podataka i različite nacionalne metode proračuna, što na kraju dovodi do mozaika na nivou zemlje ili subregionalnih mozaika o vodnom bilansu. Zajedničko razvijeno upravljanje podacima i model vodnog bilansa su potrebni da bi se nosili sa izazovima transnacionalnih količina vode u slivu. Projekat vodnog bilansa u slivu rijeke Dunav ima za cilj da prevaziđe ovu situaciju i doprinese održivom, integrisanom transnacionalnom upravljanju vodama u DRB.

Opšti cilj projekta je razvoj harmonizovanog sistema modeliranja vodnog bilansa u DRB.

Glavni rezultati projekta obuhvatiće četiri oblasti:

  1. Poboljšano upravljanje podacima za sadašnje i buduće proračune vodnog bilansa. Ovo će se sastojati od:
    • baza podataka za sve ulazne i izlazne podatke modela,
    • skup alata koji podržavaju prikupljanje ulaznih podataka, validaciju, konverziju i vizuelizaciju i interpretaciju rezultata i
    • nova strategija upravljanja podacima koja pruža čvrstu osnovu za aktivnosti vezane za podatke budućeg vodnog bilansa i modeliranja upravljanja vodama. I baza podataka i alati biće otvorenog pristupa, stoga se lista korisnika proteže od stručnjaka za vode koji koriste razvijeni model preko stručnjaka iz drugih oblasti vezanih za vode do donosilaca odluka voljnih da razumiju glavne karakteristike DRB kao hidrološkog sistema.
  1. Najsavremeniji model vodnog bilansa otvorenog izvora za DRB, koji omogućava kvantifikaciju komponenti vodnog bilansa za cijeli sliv i za odabrana područja od interesa. Model će biti kalibrisan i validiran u odnosu na izmjerene podatke prikupljene i obrađene pomoću zajednički definisanih protokola za upravljanje podacima, obezbjeđujući zajedničko prihvatanje rezultata modela. Predviđeni dalji život modela vodnog bilansa je potpuno funkcionalan model upravljanja vodama sliva, kojim se dugoročno može postići razumnije, održivije i prilagodljivije upravljanje vodama.
  2. Razrađeni scenariji vodnog bilansa za 4 odabrana prekogranična podsliva, odnosno Morava (CZ, SK & AT), Tisa (HU, SK, RO, RS & UA), Gornja Sava (SI & HR) i Drina (RS & BA). Ova ključna akcija u okviru projekta biće kamen temeljac buduće saradnje pružanjem dobre vježbe za naše međunarodne stručnjake da testiraju i unaprijede model vodnog bilansa sliva rijeke Dunav (DRBVBM) i osnovanu zajedničku bazu podataka.
  3. Poboljšan uvid zainteresovanih strana u metodologiju prekograničnog vodnog bilansa: snažan naglasak će biti stavljen na uključivanje sektorskih zainteresovanih strana i izgradnju kapaciteta u projektu. Pored osnovnih koraka tehničkog modeliranja, planirano je da se sprovede nekoliko obuka i uspostavi ekspertski centar koji će se sastojati od stručnjaka za modeliranje i drugih profesionalaca iz sektora vezanih za vodu. Ovaj pristup će osigurati da stručnjaci za vode, univerziteti i svi zainteresovani akteri imaju koristi od rezultata projekta i da je njohova sposobnost da sprovode transnacionalne projekte o pitanjima prekograničnih voda uveliko poboljšana.

Ovaj projekat će se implementirati kroz partnerstvo osmišljeno da osigura da uključene organizacije pokriju sve relevantne aspekte upravljanja vodama. Trenutno projektno partnerstvo pokriva 14 zemalja Konvencije o zaštiti rijeeke Dunav i uključuje 20 projektnih partnera iz 11 zemalja i 13 pridruženih strateških partnera (ASP) iz 9 zemalja. Vodeći partner je OVF – Generalna direkcija za vodoprivredu Mađarske. Projekat će tražiti aktivno uključivanje ASP-a kako bi pomogli u validaciji i širenju rezultata projekta. Uz uključivanje ICPDR-a kao ASP-a, nivo zajedničke implementacije je još veći.

Kao projektni partner koji predstavlja Republiku Srpsku u Bosni i Hercegovini, Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina će obezbijediti osnovne podatke za izradu zajedničkog modela vodnog bilansa i analizu uticaja klimatskih promjena na teritoriju Republike Srpske.

Takođe, Zavod će djelovati kao operativno tijelo u DRB, podržavajući razvoj pilot akcija modelovanja vodnog bilansa u slivu rijeke Drine, posebno za rješavanje pitanja prekograničnog vodnog bilansa.