Nadzor na projektu  "Hitne mjere oporavka od poplava - rekonstrukcija i dogradnja sistema zaštite od poplava u Republici Srpskoj 2016. – 2021. godine" – Nadzor druga faza

 

  • Predmet projekta je bilo vršenje nadzora nad izgradnjom objekata za zaštitu od poplava u Republici Srpskoj – II Faza
  • Radovi na obavljanju nadzora su vršeni po modelu FIDIC ugovora sa datumom početkom izvođenja radova 15.11.2016 i datumom završetka radova 31.12.2021, a u skladu sa Addendum-om br.4 osnovnog ugovora.
  • Praćenje ugovora je vršio Konzorcijum Eptisa & Zavod za vodoprivredu & Witteveen+Bos, preko nadležnih nadzornih Inženjera. Prema projektnom zadatku to su bili „Key Expert“ i „Non-Key Experts“, koji su obezbjeđivali nadzor na projektu. Key Expert-e su predstavljali Team Leader i FIDIC Engineer, a Non-Key Experti su bili Senior i Junior Experti zaduženi za neposredno praćenje izvršenja projekta.
  • Na projektnim mjerama TG14-NP14, TG17-PM949 i TG17-PM920 nadzor nad izvođenjem radova, te praćenje objekata u DNP periodu je obavljeno tokom 2018-2019 godine.
  • U toku 2021. godine vršen je nadzor nad izvođenjem radova na projektnim mjerama TG19-LOT1, TG19-LOT2, TG28, TG29, TG30, TG31 i TG32, dok su za projektne mjere TG11, TG18 i TG7-WA108 obavljane aktivnosti na praćenju izvedenih radova u DNP periodu.Pregled projektnih komponenata koje su se pratile u sklopu ugovora:

 

TG11 - Rehabilitacija pumpnih stanica za zaštitu od poplava u Republici Srpskoj –Yellow Book of FIDIC

 

Za projektnu mjeru TG11 potvrda o završetku radova (TOC) je izdata 13.04.2020, a praćenje objekata u DNP periodu je nastavljeno do 30.03.2021 godine


 

TG7- WA 108 – Nadvišenje Savskog nasipa u Kozarskoj Dubici u dužini od 16,43 km – Red Book of FIDIC

 

 

Za projektnu mjeru TG7-WA108 potvrda o završetku radova (TOC) je izdata 25.11.2019, a praćenje objekta u DNP periodu je nastavljeno do 20.11.2021 godine


 TG14 - NP15 – Regulacija rijeke Drinjače u Šekovićima u dužini od 2,33 km, regulacija rijeke Lovnice u dužini od 0,19 km, regulacija potoka Taševac u dužini od 0,193 km – Red Book of FIDIC

 

 

Za projektnu mjeru TG14-NP15 potvrda o završetku radova (TOC) je izdata 02.07.2018, a praćenje objekta u DNP periodu je nastavljeno do 18.06.2019 godine


TG17-PM949 – Sanacija ruševnih obala rijeke Velike Usore u Tesliću – Red Book of FIDIC

 

 

Za projektnu mjeru TG17-PM949 potvrda o završetku radova (TOC) je izdata 16.01.2019, a praćenje objekta u DNP periodu je nastavljeno do 24.12.2019 godine


TG17-PM920 – Unapređenje glavnog kolektorskog kanala Tavija u Kostajnici – Red Book of FIDIC

 

 

Za projektnu mjeru TG17-PM920 potvrda o završetku radova (TOC) je izdata 16.01.2019, a praćenje objekta u DNP periodu je nastavljeno do 24.12.2021 godine


TG19-LOT1 - Izgradnja mjera zaštite od poplava na području Grada Bijeljina - Rekonstrukcija Spojnog kanala sa objektom za preraspodjelu vode i Kanala Dašnica kroz grad Bijeljina – Red Book of FIDIC

TG19-LOT1 - Izgradnja mjera zaštite od poplava na području Grada Bijeljina - Rekonstrukcija Spojnog kanala sa objektom za preraspodjelu vode i Kanala Dašnica kroz grad Bijeljina – Red Book of FIDIC


TG19-LOT2 - AM2 „Rekonstrukcija Majevičkog obodnog kanala“ i AM4 „Rekonstrukcija kanala Glogovac“ na području grada Bijeljina – Red Book of FIDIC

Za projektnu mjeru TG19 LOT2 potvrda o završetku radova (TOC) je izdata 30.08.2021, a praćenje objekta u DNP periodu je nastavljeno do 04.10.2021 godine


TG18 – Nadvišenje Savskog nasipa u Gradišci – Red Book of FIDIC

Za projektnu mjeru TG18 potvrda o završetku radova (TOC) je izdata 20.10.2020, a praćenje objekta u DNP periodu je nastavljeno do 18.11.2021 godine


TG28 – Izgradnja mjera zaštite od poplava u Srpcu i Novom Gradu – Red Book of FIDIC

TG28 – Izgradnja mjera zaštite od poplava u Srpcu i Novom Gradu – Red Book of FIDIC


TG29 - Izgradnja mjera zaštite od poplava u Brodu – Red Book of FIDIC

Za projektnu mjeru TG29 potvrda o završetku radova (TOC) je izdata 06.12.2021 godine


TG32 – Izgradnja mjera zaštite od poplava u Milićima – uređenje obala rijeke Zeleni Jadar – Red Book of FIDIC

Za projektnu mjeru TG32 potvrda o završetku radova (TOC) je izdata 15.12.2021 godine


TG31 – Regulacija rijeke Vrbanje u Čelincu – Red Book of FIDIC

Za projektnu mjeru TG31 potvrda o završetku radova (TOC) je izdata 18.01.2022 godine


TG30 – Rehabilitacija pumpnih stanica za zaštitu od poplava u Republici Srpskoj –Yellow Book of FIDIC

Za projektnu mjeru TG30 potvrda o završetku radova (TOC) je izdata 24.01.2022 godine