Nadzor na projektu  "Hitne mjere oporavka od poplava - rekonstrukcija i dogradnja sistema zaštite od poplava u Republici Srpskoj 2016 2019. godine" – Nadzor druga faza

 

 

  • Predmet projekta je vršenje nadzora nad izgradnjom objekata za zaštitu od poplava u Republici Srpskoj – II Faza
  • Radovi na obavljanju nadzora se vrše po modelu FIDIC ugovora
  • Praćenje ugovora vrši Konzorcijum Eptisa & Zavod za vodoprivredu & Witteveen+Bos, preko nadležnih nadzornih Inženjera. Prema projektnom zadatku to su „Key Expert“ i „Non-Key Experts“, koji obezbeđuju nadzor na projektu. Key Experti su: Team Leader i Site Engineer (FIDIC Engineer), a Non-Key Experti su Senior i Junior Experti zaduženi za neposredno praćenje izvršenja projekta.

Ugovora se prati na sledećim projektnim komponentama:

 

TG11 - Rehabilitacija pumpnih stanica za zaštitu od poplava u Republici Srpskoj (DNP Period)

 


 

TG07- WA 108 – Nadvišenje savskog nasipa u Kozarskoj Dubici

 

 


 

TG17-PM949 – Sanacija ruševnih obala rijeke Velike Usore u Tesliću (DNP period)

 

 


 

TG17-PM90 – Unapređenje glavnog kolektorskog kanala Tavija u Kostajnici (DNP period)

 

 


 

TG19-LOT1 - Izgradnja mjera zaštite od poplava na području Grada Bijeljina - Rekonstrukcija Spojnog kanala sa objektom za preraspodjelu vode i Kanala Dašnica kroz grad Bijeljina

 

 


 

TG19-LOT2 - AM2 „Rekonstrukcija Majevičkog obodnog kanala“ i AM4 „Rekonstrukcija kanala Glogovac“, na području grada Bijeljina

 

 


 

TG18 - Izgradnja mjera zaštite od poplava na području Gradiške

 

 


 

TG29 - Izgradnja mjera zaštite od poplava u Brodu

 

 


 

TG32 – Izgradnja mjera zaštite od poplava u Milićima – uređenje obala rijeke Zeleni Jadar

 

 


 

TG31 – Regulacija rijeke Vrbanje u Čelincu

 

 


 

TG30 – Rehabilitacija pumpnih stanica za zaštitu od poplava u Republici Srpskoj