NADZOR NAD IZGRADNJOM OBJEKATA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA U REPUBLICI SRPSKOJ - II FAZA

 

 • Predmet projekta je vršenje nadzora nad izgradnjom objekata za zaštitu od poplava u Republici Srpskoj – II Faza
 • Radovi na obavljanju nadzora se vrše po modelu FIDIC ugovora
 • Praćenje ugovora vrši Konzorcijum Eptisa & Zavod za vodoprivredu & Witteveen+Bos, preko nadležnih nadzornih Inženjera. Prema projektnom zadatku to su „Key Expert“ i „Non-Key Experts“, koji obezbeđuju nadzor na projektu. Key Experti su: Team Leader i Site Engineer (FIDIC Engineer), a Non-Key Experti su Senior i Junior Experti zaduženi za neposredno praćenje izvršenja projekta.
 • Ugovora se prati na sledećim projektnim komponentama:

 

 • TG11 - Rehabilitacija pumpnih stanica za zaštitu od poplava u Republici Srpskoj
TG11 - Pumpna stanica Kej, Gradiška
TG11 - Pumpna stanica Una, Kozarska Dubica
TG11 - Pumpna stanica Povelič, Srbac
TG11 - Pumpna stanica Dolina, Gradiška

 

 • TG07- WA 108 – Nadvišenje savskog nasipa u Kozarskoj Dubici

 

 • TG17-PM949 – Sanacija ruševnih obala rijeke Velike Usore u Tesliću (DNP period)

 

 • TG17-PM90 – Unapređenje glavnog kolektorskog kanala Tavija u Kostajnici (DNP period)
 • TG19-LOT1 - Izgradnja mjera zaštite od poplava na području Grada Bijeljina - Rekonstrukcija Spojnog kanala sa objektom za preraspodjelu vode i Kanala Dašnica kroz grad Bijeljina

 

 • TG19-LOT2 - AM2 „Rekonstrukcija Majevičkog obodnog kanala“ i AM4 „Rekonstrukcija kanala Glogovac“, na području grada Bijeljina
TG19 LOT2 - Radovi na kanalu Glogovac
TG19 LOT2 - Radovi na kanalu MOK

 

 • TG18 - Izgradnja mjera zaštite od poplava na području Gradiške

 

 • TG28 - Izgradnja mjera zaštite od poplava u Srpcu i Novom Gradu
TG28 – Radovi na nasipu u Srpcu
TG28 – Radovi na obaloutvrdi u Novom Gradu
TG28 – Radovi na obaloutvrdi u Novom Gradu
TG28 – Radovi na obaloutvrdi u Novom Gradu
TG28 – Radovi na obaloutvrdi u Novom Gradu
TG28 – Radovi na obaloutvrdi u Novom Gradu

 

 • TG29 - Izgradnja mjera zaštite od poplava u Brodu
TG 29 – Izvedeni radovi na sanaciji parapetnog zida na Omladinskom nasipu
TG 29 – Postavljeni filterski sloj na sanaciji savskog nasipa
TG 29 – Izvođenje radova na sanaciji savskog nasipa
TG 29 – Izvođenje radova na rehabilitaciji kanala GOK
TG 29 – Sanacija klizišta br.3 na kanalu GOK