NADZOR NAD IZGRADNJOM OBJEKATA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA U REPUBLICI SRPSKOJ - II FAZA

 

    • Predmet projekta je nastavak vršenja nadzora, odnosno praćenje objekata u garantnom (DNP) periodu koji su izvedeni u sklopu projekta "Hitne mjere oporavka od poplava - rekonstrukcija i dogradnja sistema zaštite od poplava u Republici Srpskoj 2016. – 2019. godine" – Nadzor druga faza, čiji je Investitor bilo Ministartvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i JU „Vode Srpske“, a koji je finansiran od strane Evropske investicione banke.
    • Radovi na obavljanju nadzora i praćenja objekata u DNP periodu se vrše po modelu FIDIC ugovora u periodu do 30.04.2022. godine.
    • Praćenje realizacije ugovora u ovom periodu je nastavio da vrši Konzorcijum Eptisa & Zavod za vodoprivredu & Witteveen+Bos preko nadležnih nadzornih Inženjera, odnosno „Key Expert-a“ (Team Leader i FIDIC Engineer) i „Non-Key Expert-a“, odnosno Senior i Junior inženjera zaduženih za neposredno praćenje projekta.
    • U periodu do 30.04.2022 godine prate se objekti u garantnom DNP periodu na projektnim mjerama TG7-WA108, TG19-LOT1 – osnovni ugovor, TG19-LOT1-Ustava Janja, TG19-LOT2, TG28, TG29, TG30, TG31 i TG32.

 

Pregled projektnih komponenata koje se prate u DNP periodu:

 

TG7- WA 108 – Nadvišenje Savskog nasipa u Kozarskoj Dubici u dužini od 16,43 km – Red Book of FIDIC


 

TG19-LOT1 - Izgradnja mjera zaštite od poplava na području Grada Bijeljina - Rekonstrukcija Spojnog kanala sa objektom za preraspodjelu vode i Kanala Dašnica kroz grad Bijeljina – Red Book of FIDIC (osnovni ugovor i Ustava Janja)


 

TG19-LOT2 - AM2 „Rekonstrukcija Majevičkog obodnog kanala“ i AM4 „Rekonstrukcija kanala Glogovac“ na području grada Bijeljina – Red Book of FIDIC


 

TG28 – Izgradnja mjera zaštite od poplava u Srpcu i Novom Gradu – Red Book of FIDIC


 

TG29 - Izgradnja mjera zaštite od poplava u Brodu – Red Book of FIDIC


 

TG32 – Izgradnja mjera zaštite od poplava u Milićima – uređenje obala rijeke Zeleni Jadar – Red Book of FIDIC


 

TG31 – Regulacija rijeke Vrbanje u Čelincu – Red Book of FIDIC


 

TG30 – Rehabilitacija pumpnih stanica za zaštitu od poplava u Republici Srpskoj –Yellow Book of FIDIC