Supervision of the Project (Emergency measures for the rehabilitation from flooding – reconstruction and extension of the flood defence system in the Republika Srpska 2016-2019 – Supervision of Phase II

 

 

TG11 - Rehabilitacija pumpnih stanica za zaštitu od poplava u Republici Srpskoj (DNP Period)


 

TG07- WA 108 – Nadvišenje savskog nasipa u Kozarskoj Dubici


 

TG17-PM949 – Sanacija ruševnih obala rijeke Velike Usore u Tesliću (DNP period)


 

TG17-PM90 – Unapređenje glavnog kolektorskog kanala Tavija u Kostajnici (DNP period)


 

TG19-LOT1 - Izgradnja mjera zaštite od poplava na području Grada Bijeljina - Rekonstrukcija Spojnog kanala sa objektom za preraspodjelu vode i Kanala Dašnica kroz grad Bijeljina


 

TG19-LOT2 - AM2 „Rekonstrukcija Majevičkog obodnog kanala“ i AM4 „Rekonstrukcija kanala Glogovac“, na području grada Bijeljina


 

TG18 - Izgradnja mjera zaštite od poplava na području Gradiške


 

TG29 - Izgradnja mjera zaštite od poplava u Brodu


 

TG32 – Izgradnja mjera zaštite od poplava u Milićima – uređenje obala rijeke Zeleni Jadar


 

TG31 – Regulacija rijeke Vrbanje u Čelincu


 

TG30 – Rehabilitacija pumpnih stanica za zaštitu od poplava u Republici Srpskoj