Nadzor na projektu  “Hitne mjere oporavka od poplava  rekonstrukcija i dogradnja sistema zaštite od poplava u Republici Srpskoj 2016 2019. godine” – Nadzor druga faza

 

 

Projektna komponenta TG11 na realizaciji projekta “Hitne mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj”


TG14-NP15 – Regulacija rijeke Drinjače, opština Šekovići


TG 13 NP11 – Pale, Paljanska Miljacka


TG17-PM 949 – Sanacije ruševnih obala rijeke Velike Usore na urbanom području Teslića


TG7 WA108 – Rekonstrukcija nasipa u Dubici


TG17 PM920 – Regulacija rijeke Tavije u Kostajnici