PLAN UPRAVLJANJA RIJEČNIM SLIVOM NERETVE I TREBIŠNJICE, PLAN UPRAVLJANJA OBLASNIM RIJEČNIM SLIVOM (DISTRIKTOM) RIJEKE TREBIŠNJICE U REPUBLICI SRPSKOJ (NACRT)

 

Za potrebe razvoja sistema upravlјanja riječnim slivovima Neretve i Trebišnjice državama Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj 2003. godine su odobrena, od strane Svjetske banke, odnosno od strane njene fondacije Global Environment Fund bespovratna sredstva za pripremu Plana upravlјanja riječnim slivom Neretve i Trebišnjice. Cilј projekta je pobolјšanje upravlјanje prekograničnim vodnim resursima u slivovima Neretve i Trebišnjice, što stvara osnovu za efikasnu preraspodjelu vode između različitih korisnika kao i za pobolјšanje statusa ekosistema kao i održiv ekonomski razvoj cijele regije.

Konzorcijum Elektroprojekt d.d Zagreb i Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljna je izradio nacrte Planova upravljanja riječnim slivom, za tri područja u:

  • Republici Srpskoj,
  • Federaciji BiH i
  • Republici Hrvatskoj,

kao i Okvir za upravlјanje na prekograničnim slivovima Neretve i Trebišnjice za Bosniu i Hercegovinu i Republiku Hrvatsku.

Ovi riječni bazeni, nalaze se u uticajnoj zoni Dinarskih planina koje čine najveće karstno područje u Evropi, koje ih zbog svojih naglašenih modifikujućih uticaja na njihov režim voda, svrstava u područja sa izuzetno naglašenim specifičnostima, koje zahtijevaju i specifične pristupe kod izrade planova upravlјanja njihovim slivovima.

 

 

 

 

[Best_Wordpress_Gallery id="7" gal_title="Plan upravljanja N i T"]