PRELIMINARNA PROCJENA RIZIKA OD POPLAVA NA PODRUČJU OBLASNOG RIJEČNOG SLIVA RIJEKE TREBIŠNJICE U REPUBLICI SRPSKOJ

 

Krajem 2016. godine Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina je uradio Preliminarnu procjenu rizika od poplava na području Oblasnog riječnog sliva rijeke Trebišnjice u Republici Srpskoj.

Za dio teritorije Republike Srpske, koje gravitira mediteranskom slivu, odnosno Oblasnom riječnom slivu rijeke Trebišnjice, prikupljeni su naprijed navedeni podaci za svih osam opština i gradova.

Preliminarna procjena rizika od poplava, zasnovana je na prikupljenim dostupnim podacima koji su bili prikupljeni na terenu putem „Upitnika o poplavnom događaju“ od strane eksperata Zavoda. Upitnik sadrži podatke o nazivu opštine (ili grada), vremenu pojave poplave i dužini trajanja poplave, štetama od poplave, sadašnjem stanju u plavnom području, kao i podatke za kontakt osobe koja je davala podatke za upitnik, ali i ostalim podacima i informacijama iz predhodnog perioda iz projektne i ostale zvanične dokumentacije.

Za preliminarnu procjenu riziku od poplava korišteni su i podaci o poplavnim događajima koji su se desili u Oblasnom riječnom slivu rijeke Trebišnjice u periodu od 1979 te do 2016. godine na području osam opština i gradova Republike Srpske.

U Oblasnom riječnom slivu riјеkе Trebišnjice, (koji obuhvata: sliv rijeke Trebišnjice i  sliv rijeke  Neretve na području Republike Srpske), a na osnovu navedenih istraživanja i prikupljanja podataka na terenu  putem  „Upitnika o poplavnom događaju“, na ukupnom slivnom području od 4.058 km2, poplavama je  obuhvaćeno 7.404,60 ha, a evidentirani su sljedeći podaci:

  • Broj poplavljenih stambenih objekata                                                   254
  • Broj poplavljenih objekata zajedničkog stanovanja                              51
  • Broj poplavljenih objekata individualnog stanovanja                       203
  • Broj poplavljenih pomoćnih objekata                                                    489
  • Broj stanovnika u poplavljenom  području                                       3.274
  • Broj evakuisanih domaćinstava iz poplavljenog  područja               116
  • Broj evakuisanih stanovnika iz poplavljenog  područja                    460
  • Broj stradalih stanovnika u poplavama                                                     0

Prema podacima dobijenim na terenu putem „Upitnika o poplavnom događaju“, nа pоdručјu Rеpublikе Srpskе, poplavnim vodama rijeke Trebišnjice i rijeke Neretve i njihovim pritokama, ukupno je ugroženo 7.404,60 ha poljoprivrednog i građevinskog zemljišta. Po slivovima rijeke Trebišnjice i rijeke Neretve, vrijednosti su sljedeće: rijeka Trebišnjica (5.187 ha) i rijeka Neretva (2.217,60 ha).

[Best_Wordpress_Gallery id="10" gal_title="Preliminarna procjena rizika od poplava Trebisnjica"]