Pozicija: viši stručni saradnik – projektant za konstrukcije

Ekspert za konstrukcije objekata raznih namjena sa iskustvom na izradi brojnih projekata iz oblasti hidrotehnike, niskogradnje i visokogradnje. Specijalista za statičke proračune, aktivno koristi programski paket Radimpex (Tower 7, ArmCad 6, Metal Studio), programske pakete za geotehničke proračune (Fine Geo 5, Roscience Slide i Phase2), pri projektovanju hidrotehničkih i ostalih konstrukcija (izrada armaturnih nacrta, nacrta čeličnih i spregnutih konstrukcija). Kao projektant saradnik i odgovorni projektant za konstrukcije realizovao je veliki broj složenih projekta i kompleksnih objekata raznih namjena, od kojih su najznačajniji: Glavni projekti postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bijeljini i Bileći, Glavni projekti uređenja riječnih korita Bosne u Doboju, Vrbasa u Banja Luci, Janje u Semberiji, Trebišnjice u Trebinju, Mušnice u Gacku itd., Glavni projekti razvoja irigacionih sistema u Lijevče polju (spojni kanal rijeka Vrbas-kanal Osorna), irigacioni sistem u Novom Selu u Bijeljini, Pelagićevu i Trebinjskom polju (vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari), Glavni projekti iz oblasti vodosnabdijevanja (pumpne stanice i rezervoari). Projektovao brojne Glavne projekte u oblasti visokogradnje (stambeni i javni objekti) i niskogradnje (mostovi složenih konstrukcija).

Veliko iskustvo u nadzoru pri izgradnji vodoprivrednih i ostalih objekata, član je nadzornog tima na realizaciji projekta “Hitne mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj” iz kredita EIB-a, nadzorni inženjer na poziciji senior za konstrukcije.

Posjeduje napredno znanje i tehničko iskustvo na računaru i služi se engleskim jezikom.

Licence:

–za izradu i reviziju tehničke dokumentacije-konstrukcije; građenje i nadzor – konstrukcije, nadležno Ministarstvo Republike Srpske

– odgovorni projektant, nadzor i revizija tehničke dokumentacije – konstrukcije, Brčko Distrikt