Pozicija: Projektant, saradnik za hidrotehniku

Hidrotehnički inženjer, saradnik na pripremi i izradi projekata iz oblasti regulacija rijeka, zaštite od poplava i komunalne hidrotehnike. Osposobljen za rad i analize vodnih režima u programskom paketu HEC-RAS i MIKE 11, rad u programskom paketu sistema pod pritiskom – EPA NET, rad u GIS-u. Kao član projektnog tima učestvovao je na realizaciji brojnih projekata: Glavnih projekata uređenja korita i vodnih tokova rijeke Vrbas u Banja Luci, Idejnom rješenju i Glavnom projektu razvoja irigacionih sistema u Potkozarju, Glavnom projektu odvodnje Dabarskog polja, Projekat razvoja vodovodnih sistema u Republici Srpskoj-projekat MEG (rad u GIS-u i razvoj matematičkih modela vodovodnih sistema) i ostalim projektima iz oblasti hidrotehnike.

Posjeduje napredno znanje i tehničko iskustvo na računaru i dobro poznavanje engleskog jezika

Licence:

– Položen stručni ispit – hidrotehnika, nadležno Ministarstvo Republike Srpske