Pozicija: Projektant, saradnik za konstrukcije

Građevinski inženjer, konstruktivnog smjera, saradnik na pripremi konstruktivne faze projektne dokumentacije iz oblasti hidrotehničkih konstrukcija. Osposobljen za rad i analize statičkih proračuna u programskim paketima: Tower 8, ArmCad 6 i Metal Studio.

Kao član projektnog tima učestvuje na realizaciji Glavnog projekta izgradnje obodnog kanala u Mataruškom polju. Aktivno vrši tehničku podrušku Senior Inženjeru za konstrukcije na realizaciji projekta “Hitne mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj” iz kredita EIB-a.