Pozicija: Projektant, saradnik za hidrotehniku

Hidrotehnički inženjer, saradnik na pripremi i izradi projekata iz oblasti regulacija rijeka, zaštite od poplava i komunalne hidrotehnike. Osposobljen za rad i analize vodnih režima u programskom paketu HEC-RAS i MIKE 11 i rad u GIS-u. Kao član projektnog tima učestvovao je na realizaciji brojnih projekata: Glavnih projekata uređenja korita i vodnih tokova rijeke Vrbas u Banja Luci, rijeke Bosne u Doboju, rijeke Drine i Janje u Semberiji, Glavnim projektima razvoja irigacionih sistema u Lijevče polju, Potkozarju, Glavnom projektu odvodnje Dabarskog polja, Projekat razvoja vodovodnih sistema u Republici Srpskoj-projekat MEG (rad u GIS-u) i ostalim projektima iz oblasti hidrotehnike.

Član je nadzornog tima na realizaciji projekta “Hitne mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj” iz kredita EIB-a, nadzorni inženjer na poziciji junior za hidrotehniku.

Posjeduje napredno znanje i tehničko iskustvo na računaru i dobro poznavanje engleskog jezika.

Licence:

– za izradu tehničke dokumentacije – hidrotehnika, nadležno Ministarstvo Republike Srpske