Pozicija: viši stručni saradnik – projektant u hidotehnici

Ekspert hidrotehničke struke, posebno angažovan u primjeni savremenih tehnologija u projektovanju i planiranju hidrotehničkih sistema. Posjeduje višegodišnje iskustvo u primjeni GIS tehnologija (ESRI ArcGIS-geoprostorne analize i baze podataka), višekriterijumskih analiza u projektovanju i razvoju planova upravljanja u sektoru vodoprivrede. Vođa projektnog tima kod realizacije Plana upravljanja oblasnim riječnim slivom Trebišnjice u Republici Srpskoj. Kao koordinator i član projektnog tima učestvovao na brojnim projektima, od kojih su najznačajniji: Glavni oprerativni Plan odbrane od poplava i Preliminarne procjene poplavnog rizika za oblasni riječni sliv Save i Trebišnjice u Republici Srpskoj, Odbrana od poplava u BIH-Projekat zaštite Semberije od velikih voda rijeke Drine u Semberiji – Idejno rješenje i Glavni projekat lijevog drinskog nasipa u Semberiji, Projekat razvoja vodovodnih sistema u Republici Srpskoj-projekat MEG (rad u GIS-u) Obnova i inovacija Karte erozije u Republici Srpskoj (Razvoj i projektovanje GIS baze podataka za kartu erozije Republike Srpske), Mape opasnosti i rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas (izrada baze podatak, GIS analize i proračuni opasnosti i rizika od poplava), projekti uređenja vodnih režima i riječnih korita, projekti razvoja irigacionih sistema.

Posjeduje napredno znanje i tehničko iskustvo na računaru i aktivno koristi engleski jezik.