Pozicija: viši stručni saradnik – projektant u hidotehnici

Ekspert hidrotehničke struke, najviše angažovana na uređenju vodnih režima i riječnih korita, kao i na rаzvојu plаnova upravljanja rizikom оd pоplаvа kroz planiranje mjera antierozionog uređenja slivnih područja. Odgovorni projektant, koordinator i član projektnog tima na više projekata iz oblasti zaštite od voda i upravljanja vodoprivrednim sistemima od kojih su najznačajniji: Glavni projekat interventnog izmještanja degradiranog korita rijeke Mušnice, Idejno rješenje i Glavni projekat uređenja vodnog režima rijeke Janje u Semberiji, Studija upravljanja akumulacijom Drenova u Prnjavoru i akumulacijama Vrba i Klinje u Gacku, Idejno rješenje i Glavni projekat razvoja irigacionog sistema u Potkozarju, Obnova i inovacija Karte erozije u Republici Srpskoj, brojni projekti zaštite od voda i razvoja irigacionih sistema.

Član je nadzornog tima na realizaciji projekta “Hitne mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj” iz kredita EIB-a, nadzorni inženjer na poziciji senior za hidrotehniku.

Autor i koautor više stručnih radova iz hidrotehnike.

Posjeduje tehničko iskustvo na računaru i služi se engleskim jezikom.

Licence:

–za izradu i reviziju tehničke dokumentacije – hidrotehnika, nadležno Ministarstvo Republike Srpske
– odgovorni projektant, nadzor i revizija tehničke dokumentacije – hidrotehnika, Brčko Distrikt