Glavni projekat izgradnje sistema za navodnjavanje u Semberiji, prostorna cjelina „Bijeljina istok“, Podsistem BNI-5 u Batkoviću   U mjesecu aprilu 2020. godine u Zavodu za vodoprivredu završen je Glavni projekat izgradnje sistema za navodnjavanje u Semberiji, prostorna cjelina „Bijeljina istok“, Podsistem BNI-5 u Batkoviću Idejnim rješenjem iz 2018. godine je razmatran razvoj navodnjavanja na području Semberije iz kanalske mreže Drina-Sava. Na osnovu višekriterijumske analize kao najpov...
Više